RI.271.5.2018
2018-02-12 15:40:48
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścieniec  ...więcej

RI.271.1.2018
2018-01-08 13:13:53
Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej  ...więcej

RI.271.1.4.2016
2017-10-25 14:08:33
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2017 i 2018  ...więcej

2017-10-25 14:07:44
Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.534.310 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i p  ...więcej

2017-10-25 14:06:48
Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów  ...więcej

2017-10-25 14:05:09
Przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w miejscowości Sośninka  ...więcej

2017-10-25 14:04:33
Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska  ...więcej

2017-10-25 14:03:52
Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie-Leonów  ...więcej

2017-10-25 14:02:59
Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i p  ...więcej

2017-10-25 13:59:57
Remont świetlic wiejskich w Izdebnie i Grabinie  ...więcej

2017-10-25 13:56:57
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku  ...więcej

2017-10-25 13:56:03
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku  ...więcej

2017-10-25 13:55:23
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji  ...więcej

2017-10-25 13:54:28
Zakup wraz z dostawą, instalacją, serwisem i modernizacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”  ...więcej

2017-10-25 13:52:53
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji  ...więcej

2017-10-25 13:51:54
Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów, gmina Łaskarzew  ...więcej

2017-10-25 13:51:09
Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie  ...więcej

2017-10-25 13:49:56
Modernizacja drogi „Droga gminna Nr 130627W Kacprówek-Gąsów”  ...więcej

2017-10-25 13:48:33
Termomodernizacja budynków ZS Stary Pilczyn i SP Dąbrowa  ...więcej

2017-10-25 13:47:54
Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 49
następne