ZF.271.32.2021
2021-08-05 16:09:18
Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Rowska w kierunku stacji PKP  ...więcej

ZF.271.31.2021
2021-08-05 16:04:15
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Izdebno-Kolonia  ...więcej

ZF.271.29.2021
2021-08-05 14:25:31
Wykonanie map do celów projektowych dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łaskarzew - etap I”  ...więcej

ZF.271.28.2021
2021-08-03 07:37:50
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Łaskarzew w 2021 roku  ...więcej

ZF.271.27.2021
2021-08-03 07:34:26
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w 2021 roku  ...więcej

ZF.271.24.2021
2021-07-23 08:23:44
Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Lipniki  ...więcej

ZF.271.23.2021
2021-07-23 08:16:14
Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Budach Krępskich  ...więcej

ZF.271.22.2021
2021-07-23 08:09:22
Wykonanie instalacji grzewczej – gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Uścieńcu  ...więcej

ZF.271.22.2021
2021-07-07 12:54:12
Wykonanie instalacji grzewczej – gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Uścieńcu  ...więcej

ZF.271.42.2020
2020-12-30 12:21:40
Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2021 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew  ...więcej

ZF.271.22.2020
2020-07-24 14:08:06
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej  ...więcej

ZF.271.20.2020
2020-07-08 14:51:51
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Izdebno – wymiana dachu  ...więcej

ZF.271.19.2020
2020-07-08 12:01:40
Modernizacja dachu na budynku po starej szkole w miejscowości Stary Helenów  ...więcej

ZF.271.18.2020
2020-07-01 13:00:21
Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Budel  ...więcej

ZF.271.17.2020
2020-06-30 14:36:45
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Uścieńcu  ...więcej

ZF.271.15.2020
2020-06-25 13:35:25
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w 2020 roku  ...więcej

RI.271.46.2019
2019-12-27 16:04:08
Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2020 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew  ...więcej

RI.271.45.2019
2019-12-10 12:53:36
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Łaskarzew w 2020 roku  ...więcej

RI.271.27.2019
2019-08-28 14:09:01
Wykonanie i dostawa materiałów do ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Starym Pilczynie  ...więcej

RI.271.26.2019
2019-08-27 21:54:18
Dostarczenie urządzeń zagospodarowania placów zabaw i siłowni zewnętrznych przy budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Grabina oraz Kacprówek  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 110
następne