RI.271.2.46.2017
2017-12-29 08:34:48
Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2018 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew  ...więcej

RI.271.2.2.2017 - (3)
2017-10-25 12:17:13
Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wola Łaskarzewska – III etap  ...więcej

RI.271.2.37.2017
2017-10-25 12:16:20
Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ...więcej

RI.271.2.34.2017
2017-10-25 12:15:21
Wykonanie instalacji c.o. w budynku WDL Budy Krępskie  ...więcej

RI.271.2.33.2017
2017-10-25 12:14:29
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zygmuntach  ...więcej

RI.271.2.2.2017 - (2)
2017-10-25 12:13:34
Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wola Łaskarzewska – III etap  ...więcej

RI.271.2.30.2017
2017-10-25 12:08:23
Dostawa urządzeń zagospodarowania placów zabaw w miejscowościach Grabina, Stary Helenów i Nowy Pilczyn  ...więcej

RI.271.2.29.2017
2017-10-25 12:07:27
Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 130608W w miejscowości Celinów  ...więcej

RI.271.2.24.2017
2017-10-25 12:06:23
Wykonanie instalacji c.o. w budynku WDL Lewików  ...więcej

RI.271.2.19.2017
2017-10-25 12:05:34
Przebudowa drogi gminnej Nr130610W w Starym Helenowie  ...więcej

RI.271.2.17.2017
2017-10-25 12:04:55
Przebudowa drogi gminnej Nr 130609W Izdebno Kolonia – Wola Rowska  ...więcej

RI.271.2.16.2017
2017-10-25 12:04:05
Wykonanie zadaszenia przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Kacprówku  ...więcej

RI.271.2.15.2017 - (2)
2017-10-25 12:02:48
Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie  ...więcej

RI.271.2.15.2017
2017-10-25 12:01:45
Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie  ...więcej

RI.271.2.13.2017
2017-10-25 12:00:20
Wymiana dachu na budynku OSP Melanów  ...więcej

RI.271.2.12.2017
2017-10-25 11:59:30
Wymiana dachu na budynku OSP Dąbrowa  ...więcej

RI.271.2.10.2017
2017-10-25 11:58:27
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w 2017 roku  ...więcej

RI.271.2.9.2017
2017-10-25 11:57:26
Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2017 roku  ...więcej

RI.271.2.8.2017
2017-10-25 11:56:38
Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2017 roku  ...więcej

RI.271.2.2.2017
2017-10-25 11:55:32
Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wola Łaskarzewska – III etap  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 74
następne