RI.271.27.2018
2018-06-07 18:41:24
Przebudowa drogi gminnej Nr 130610W w Starym Helenowie  ...więcej

RI.271.23.2018
2018-05-18 14:58:15
Wykonanie i dostawa materiałów do ogrodzenia działki przeznaczonej pod budowę świetlicy w Budlu  ...więcej

RI.271.21.2018
2018-05-11 12:49:24
Dostawa urządzeń zagospodarowania placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach Lipniki, Krzywda i Wola Łaskarzewska  ...więcej

RI.271.20.2018
2018-05-04 13:16:59
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w 2018 roku  ...więcej

RI.271.15.2018
2018-03-28 12:12:46
Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2018 roku  ...więcej

RI.271.14.2018
2018-03-28 12:07:33
Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2018 roku  ...więcej

RI.271.2.46.2017
2017-12-29 08:34:48
Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2018 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew  ...więcej

RI.271.2.2.2017 - (3)
2017-10-25 12:17:13
Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wola Łaskarzewska – III etap  ...więcej

RI.271.2.37.2017
2017-10-25 12:16:20
Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ...więcej

RI.271.2.34.2017
2017-10-25 12:15:21
Wykonanie instalacji c.o. w budynku WDL Budy Krępskie  ...więcej

RI.271.2.33.2017
2017-10-25 12:14:29
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zygmuntach  ...więcej

RI.271.2.2.2017 - (2)
2017-10-25 12:13:34
Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wola Łaskarzewska – III etap  ...więcej

RI.271.2.30.2017
2017-10-25 12:08:23
Dostawa urządzeń zagospodarowania placów zabaw w miejscowościach Grabina, Stary Helenów i Nowy Pilczyn  ...więcej

RI.271.2.29.2017
2017-10-25 12:07:27
Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 130608W w miejscowości Celinów  ...więcej

RI.271.2.24.2017
2017-10-25 12:06:23
Wykonanie instalacji c.o. w budynku WDL Lewików  ...więcej

RI.271.2.19.2017
2017-10-25 12:05:34
Przebudowa drogi gminnej Nr130610W w Starym Helenowie  ...więcej

RI.271.2.17.2017
2017-10-25 12:04:55
Przebudowa drogi gminnej Nr 130609W Izdebno Kolonia – Wola Rowska  ...więcej

RI.271.2.16.2017
2017-10-25 12:04:05
Wykonanie zadaszenia przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Kacprówku  ...więcej

RI.271.2.15.2017 - (2)
2017-10-25 12:02:48
Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie  ...więcej

RI.271.2.15.2017
2017-10-25 12:01:45
Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 80
następne