Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Wybór ofert złożonych w konkursie na
realizację w roku 2017 zadań publicznych

1. Zadania z zakresu kultury fizycznej:

- współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu;

- współorganizowanie i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- zachowanie lokalnego dziedzictw kulturowego poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze gminnym, kultywujących tradycje regionalne,

- promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i dokonań mieszkańców, którzy   przyczyniają się do rozwoju społeczno-kulturalnego gminy.


Załącznik:

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:32:44 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:37:52.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację w 2017 roku zadań publicznych z
zakresu:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.:

1) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu;

2) współorganizowanie i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tj.:

1) zachowanie lokalnego dziedzictw kulturowego poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze gminnym, kultywujących tradycje regionalne,

2) promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i dokonań mieszkańców, którzy   przyczyniają się do rozwoju społeczno-kulturalnego gminy.


Załączniki:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Oferta realizacji zadania publicznego - wersja .doc

Oferta realizacji zadania publicznego - wersja .pdf

OŚWIADCZENIE o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Zarządzenie Nr 137 z dnia 3 lutego 2017 roku - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2017-02-03 13:21:33 | Data modyfikacji: 2017-02-03 13:40:27.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Program Klub 2016


Załącznik:

Uproszczona oferta

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2016-11-22 11:00:01 | Data modyfikacji: 2017-02-03 13:40:27.
Wybór ofert złożonych w konkursie na
realizację w roku 2016 zadań publicznych z
zakresu:
  1. kultury fizycznej – na współorganizowanie  i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
  2. kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – na promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i dokonań mieszkańców, którzy   przyczyniają się do rozwoju społeczno-kulturalnego gminy.


Załącznik:

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2016-06-30 10:41:50 | Data modyfikacji: 2016-06-30 11:52:10.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację w roku 2016 zadań publicznych z
zakresu:
  1. kultury fizycznej – na współorganizowanie  i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
  2. kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – na promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i dokonań mieszkańców, którzy   przyczyniają się do rozwoju społeczno-kulturalnego gminy.


Załączniki:

Oferta realizacji zadania publicznego - wersja .doc

Oferta realizacji zadania publicznego - wersja .pdf

Zarządzenie Nr 90 z dnia 2 czerwca 2016 roku - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2016-06-02 13:17:05 | Data modyfikacji: 2016-06-02 14:33:55.
Wybrana oferta złożona na wniosek na realizację
zadań publicznych w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2015-03-12 13:08:47 | Data modyfikacji: 2015-03-12 13:13:32.
Data wprowadzenia: 2015-03-12 13:08:47
Data modyfikacji: 2015-03-12 13:13:32
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski