rok 2017

Sesja XXX z dnia 28 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr XXX/161/2017 - Uchwała Budżetowa na rok 2018

Uchwała Nr XXX/160/2017 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029

Uchwała Nr XXX/159/2017 - w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/158/2017 - w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XXX/157/2017 - w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

Uchwała Nr XXX/156/2017 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/59/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania...

Uchwała Nr XXX/155/2017 - w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2018 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jerzy Błachnio | Data wprowadzenia: 2018-02-05 14:52:18 | Data modyfikacji: 2018-03-09 10:04:50.
Sesja XXIX z dnia 23 listopada 2017 roku

Uchwała Nr XXIX/154/2017 - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX/153/2017 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariac

Uchwała Nr XXIX/152/2017 - w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie podziału sołectwa Stary Helenów

Uchwała Nr XXIX/151/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywdzie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Krzywdzie

Uchwała Nr XXIX/150/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Izdebnie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Izdebnie

Uchwała Nr XXIX/149/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pamięci Wanat w Dąbrowie z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową...

Uchwała Nr XXIX/148/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starym Pilczynie im. Marii Dąbrowskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Starym Pilczynie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową...

Uchwała Nr XXIX/147/2017 - w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok obowiązujących na terenie Gminy Łaskarzew

Uchwała Nr XXIX/146/2017 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018

Uchwała Nr XXIX/145/2017 - w sprawie obniżenia ceny drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2018

Uchwała Nr XXIX/144/2017 - w sprawie określenia stawek wysokości podatku od nieruchomości na rok 2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jerzy Błachnio | Data wprowadzenia: 2018-02-05 13:52:06 | Data modyfikacji: 2018-03-09 10:04:37.
Sesja XXVIII z dnia 20 października 2017 roku

Uchwała Nr XXVIII/143/2017 - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jerzy Błachnio | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:59:48 | Data modyfikacji: 2018-03-09 10:04:24.
Sesja XXVII z dnia 6 września 2017 roku

Uchwała Nr XXVII/142/2017 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie samochodu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych...

Uchwała Nr XXVII/141/2017 - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029

Uchwała Nr XXVII/140/2017 - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jerzy Błachnio | Data wprowadzenia: 2017-09-22 12:08:10 | Data modyfikacji: 2018-03-09 10:04:10.
Sesja XXVI z dnia 27 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr XXVI/139/2017 - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029

Uchwała Nr XXVI/138/2017 - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI/137/2017 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr XXVI/136/2017 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr XXVI/135/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okre 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łaskarzew

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jerzy Błachnio | Data wprowadzenia: 2017-09-22 11:55:31 | Data modyfikacji: 2018-03-09 10:03:55.
Sesja XXV z dnia 30 maja 2017 roku

Uchwała Nr XXV/134/2017 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu

Uchwała Nr XXV/133/2017 - w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/130/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 marca 2017 roku

Uchwała Nr XXV/132/2017 - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029

Uchwała Nr XXV/131/2017 - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jerzy Błachnio | Data wprowadzenia: 2017-06-22 10:01:02 | Data modyfikacji: 2018-03-09 10:03:37.
Sesja XXIV z dnia 30 marca 2017 roku

Uchwała Nr XXIV/130/2017 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu

Uchwała Nr XXIV/129/2017 - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029

Uchwała Nr XXIV/128/2017 - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Uchwała Nr XXIV/127/2017 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych...

Uchwała Nr XXIV/126/2017 - w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łaskarzew do nowego ustroju szkolnego

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jerzy Błachnio | Data wprowadzenia: 2017-06-22 09:48:09 | Data modyfikacji: 2018-03-09 10:03:20.
Sesja XXIII z dnia 16 marca 2017 roku

Uchwała Nr XXIII/125/2017 - w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Mariusza Chmielewskiego i Janusza Gurdek na Uchwałę Rady Gminy Łaskarzew z dnia 17 listopada 2016 roku nr XIX/105/2016 w sprawie zmianu Uchwału nr II/3/2014 z dnia 8 grudnia...

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jerzy Błachnio | Data wprowadzenia: 2017-04-12 10:51:35 | Data modyfikacji: 2018-03-09 10:03:02.
Sesja XXII z dnia 28 lutego 2017 roku

Uchwała Nr XXII/124/2017 - w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Mariusza Chmielewskiego i Janusza Gurdek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Agnieszka Kowalska | Data wprowadzenia: 2017-04-12 10:46:48 | Data modyfikacji: 2018-03-09 10:02:47.
Sesja XXI z dnia 14 lutego 2017 roku

Uchwała Nr XXI/123/2017 - w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzących jest Gmina...

Uchwała Nr XXI/122/2017 - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029

Uchwała Nr XXI/121/2017 - w sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Uchwała Nr XXI/120/2017 - w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do...

Uchwała Nr XXI/119/2017 - w sprawie projektu dofinansowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łaskarzew do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXI/118/2017 - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok

Uchwała Nr XXI/117/2017 - w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”

Uchwała Nr XXI/116/2017 - w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łaskarzew w 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jerzy Błachnio | Data wprowadzenia: 2017-02-22 12:01:25 | Data modyfikacji: 2018-03-09 10:01:52.

Zobacz:
 rok 2018 .  rok 2017 .  rok 2016 .  rok 2015 .  rok 2014 . 
Data wprowadzenia: 2017-02-22 12:01:25
Data modyfikacji: 2018-03-09 10:01:52
Autor: Jerzy Błachnio
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski