> Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 rok

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 rok

 
WZÓR Informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Rada Gminy Łaskarzew | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:01:19.
 
WZÓR Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Rada Gminy Łaskarzew | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:02:33.
 
WZÓR Dane o nieruchomościach (ZN-1/A)

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Rada Gminy Łaskarzew | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:04:41.
 
WZÓR Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Rada Gminy Łaskarzew | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:09:34.
 
WZÓR Informacji o gruntach (IR-1)

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Rada Gminy Łaskarzew | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:15:30.
 
WZÓR Deklaracji na podatek rolny (DR-1)

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Rada Gminy Łaskarzew | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:23:38.
 
WZÓR Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Rada Gminy Łaskarzew | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:26:36.
 
WZÓR Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B)

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Rada Gminy Łaskarzew | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:29:02.
 
WZÓR Informacji o lasach (IL-1)

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Rada Gminy Łaskarzew | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:30:50.
 
WZÓR Deklaracji na podatek leśny (DL-1)

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Rada Gminy Łaskarzew | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:32:35.
 
WZÓR Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A)

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Rada Gminy Łaskarzew | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:33:52.
 
WZÓR Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B)

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Rada Gminy Łaskarzew | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:38:09.
Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:38:09
Autor: Rada Gminy Łaskarzew
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32
08-450 Łaskarzew
Wójt Gminy
Marian Janisiewicz
Kontakt:
Tel: (+48 25) 684-50-24
Fax: (+48 25) 684-50-24
e-mail: gmina@laskarzew.pl
Uwagi do wykonawcy: sekretariat@szulc-efekt.pl